SALEOFF

-29%
349.000  249.000 

Tỷ lệ 1:32 (15cm)

Tỷ lệ 1:24 (20cm)

Tỷ lệ 1:18 (27cm)

Xe máy

Xe đặc chủng

Xe cont, xe khách

449.000 499.000